Skip to main content
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ:Số 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại:02373.750413
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

 • Làng Cui, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa
 • 02373.578.282
 • UBND huyện Như Xuân - Thanh Hóa
 • 02373.878.456
 • Khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân Thanh Hóa
 • 02373.553.678
 • Khu 5, thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa
 • 02373.590.788
 • UBND huyện Như Thanh - Thanh Hóa
 • 02373.556.558
 • UBND huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa
cdscv