Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1701 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Lê Văn Bình + ĐP (cũ): Giết người; Gây rối K1 Đ123; K2 Đ318 TAND Tỉnh Thanh Hoá 13/10/2021 07:00
2 Nguyễn Trọng Vĩnh + ĐP (cũ): Làm giả con dấu.. K3 Đ341 TAND Tỉnh Thanh Hoá 12/10/2021 07:00
3 Đặng Phạm Sáu (cũ): Giết người K1 Đ123 TAND Tỉnh Thanh Hoá 12/10/2021 07:00
4 Hoàng Minh Công + ĐP (cũ): Gây rối TTCC; Sử dụng VKQD K2 Đ318; K1 Đ304 TAND Tỉnh Thanh Hoá 11/10/2021 07:00
5 Nguyễn Ngọc Hào: Giết người K2 Đ123 TAND Tỉnh Thanh Hoá 11/10/2021 07:00
6 Lê Xuân Hoàng + ĐP: Cưỡng đoạt tài sản K4 Đ170 TAND Tỉnh Thanh Hoá 08/10/2021 07:00
7 Nguyễn Ngọc Tuấn + ĐP (cũ): Vận chuyển TPMT K4 Đ250 TAND Tỉnh Thanh Hoá 08/10/2021 07:00
cdscv