Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1364 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Nguyễn Ngọc Tuấn: Giết người K2 Đ123 TAND Tỉnh Thanh Hoá 17/05/2021 07:30
2 Hoàng Ngọc Định + ĐP: Tàng trữ, mua bán TP VLN K3 Đ305 TAND Tỉnh Thanh Hoá 14/05/2021 07:30
3 Lê Khắc Hùng: Mua bán TPMT K3 Đ251 TAND Tỉnh Thanh Hoá 13/05/2021 07:30
4 Nguyễn Thị Thu Hương: Lừa đảo CĐTS K3 Đ174 TAND Tỉnh Thanh Hoá 12/05/2021 07:30
5 Lường Thị Tuyết: Đánh bạc TAND Tỉnh Thanh Hoá 10/05/2021 13:30
6 Trình Văn Hưng: Cố ý GTT TAND Tỉnh Thanh Hoá 10/05/2021 13:30
7 Phùng Văn Dũng + ĐP: Đánh bạc TAND Tỉnh Thanh Hoá 10/05/2021 13:30
cdscv