Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 959 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Trịnh Văn Đại (cũ): Hiếp dâm TAND Tỉnh Thanh Hoá 31/08/2020 13:30
2 Nguyên Văn Chơn (cũ): Cố ý GTT TAND Tỉnh Thanh Hoá 30/08/2020 13:30
3 Hoàng Văn Quyền + ĐP: Giết người; Cố ý GTT; Gây rối TTCC K1 Đ123; K3 Đ134; K2 Đ318 TAND Tỉnh Thanh Hoá 21/08/2020 07:00
4 Phạm Công Hoài + ĐP: Tc SDMT TAND Tỉnh Thanh Hoá 20/08/2020 13:30
5 Phạm Văn Khá + ĐP: Lợi dụng… TAND Tỉnh Thanh Hoá 20/08/2020 13:30
6 Trần Thị Hạnh: Đánh bạc TAND Tỉnh Thanh Hoá 20/08/2020 13:30
7 Lê Minh Trải + ĐP: Gây rối TTCC TAND Tỉnh Thanh Hoá 20/08/2020 13:30
cdscv