Skip to main content

LỊCH TRỰC CƠ QUAN CỦA LÃNH ĐẠO CÁC NGÀY NGHĨ LỄ, TẾT VÀ NGHĨ HÀNG TUẦN THÁNG 05 NĂM 2020

PHÂN CÔNG

Trực cơ quan vào các ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ hàng tuần

Tháng 05 năm 2020

Ngày trực

Trực Lãnh đạo

Trực tòa, phòng

Trực lái xe

Ghi chú

02/05/2020 (Thứ Bảy)

Nguyễn Văn Khuyên

Phạm Văn Long

Lê Đình Quyền

 

03/05/2020 (Chủ Nhật)

Nguyễn Thị Nga

Lê Quốc Thành

Hà Khắc Doanh

 

09/05/2020 (Thứ Bảy)

Hà Huy Hùng

Lê Thu Hương

Đỗ Văn Thu

 

10/05/2020 (Chủ Nhật)

Phạm Quốc Bảo

Nguyễn Thị Chinh

Nguyễn Văn Dũng

 

16/05/2020 (Thứ Bảy)

Nguyễn Văn Khuyên

Lương Ngọc Hùng

Lê Đình Quyền

 

17/05/2020 (Chủ Nhật)

Nguyễn Thị Nga

Trương Quốc Văn

Hà Khắc Doanh

 

23/05/2020 (Thứ Bảy)

Hà Huy Hùng

Đào Anh Đức

Đỗ Văn Thu

 

24/05/2020 (Chủ Nhật)

Phạm Quốc Bảo

Phạm Văn Long

Nguyễn Văn Dũng

 

25/05/2020 (Thứ Bảy)

Nguyễn Văn Khuyên

Lê Quốc Thành

Lê ĐÌnh Quyền

 

30/05/2020 (Chủ Nhật)

Nguyễn Thị Nga

Lê Thu Hương

Hà Khắc Doanh

 


cdscv