Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND TP. Thanh Hóa

Image
Nguyễn Xuân Huy
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.Chánh Án TAND TP. Sầm Sơn

Image
Ngô Thị Hà
Năm sinh: 1973
Quê quán:Chánh Án TAND Thị xã Bỉm Sơn

Image
Ngô Xuân Sang
Năm sinh: 1974
Quê quán: Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Hoằng Hóa

Image
Lê Thị Sáu
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Hà Trung

Image
Lê Văn Hồng
Năm sinh: 1976
Quê quán:Chánh Án TAND Huyện Hậu Lộc

Image
Nguyễn Văn Thái
Năm sinh: 1962
Quê quán: Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh HoáChánh Án TAND Huyện Quảng Xương

Image
Lê Thị Dung
Năm sinh: 1970
Quê quán: Xã Định Tiến, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Nga Sơn

Image
Mai Nam Tiến
Năm sinh: 1966
Quê quán: Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Đông Sơn

Image
Lê Thanh Hùng
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Triệu Sơn

Image
Lê Văn Ngũ
Năm sinh: 1962
Quê quán: Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Nông Cống

Image
Lê Xuân Tuyên
Năm sinh: 1975
Quê quán:Chánh Án TAND Huyện Thiệu Hóa

Image
Lê Đình Thông
Năm sinh: 1960
Quê quán: Xã Tân Ninh, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Yên Định

Image
Trần Thị Lan
Năm sinh: 1965
Quê quán: Khu 3 Thị trấn quán Lào, Yên Định, Thanh HóaChánh ÁN TAND Huyện Thọ Xuân

Image
Lê Đăng Tuấn
Năm sinh: 1972
Quê quán: Thọ Xuân, Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Vĩnh Lộc

Image
Đặng Xuân Sơn
Năm sinh: 1975
Quê quán:Chánh Án TAND Huyện Thạch Thành

Image
Nguyễn Thị Cúc
Năm sinh: 1973
Quê quán: Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Thường Xuân

Image
Nguyễn Thị An
Năm sinh: 1965
Quê quán: Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HoáChánh Án TAND Huyện Như Xuân

Image
Ngô Công Tuấn
Năm sinh: 1976
Quê quán:Chánh Án TAND Huyện Như Thanh

Image
Lê Văn Quân
Năm sinh: 1977
Quê quán: Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Cẩm Thủy

Image
Nguyễn Trọng Sơn
Năm sinh: 1977
Quê quán:Chánh ÁN TAND Huyện Ngọc Lặc

Image
Lê Viết Giảng
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Bá Thước

Image
Trương Văn Sửng
Năm sinh: 1961
Quê quán: Xã Ái Thượng, huyện Bá ThướcChánh Án TAND Huyện Lang Chánh

Image
Lê Viết Tám
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Quan Hóa

Image
Lữ Thị Mai
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh HóaChánh Án TAND Huyện Quan Sơn

Image
Bàn Hữu Văn
Năm sinh: 1965
Quê quán: Phùng Giáo, Ngọc Lặc, Thanh HóaPhó Chánh Án TAND Huyện Mường Lát

Image
Ngô Thị Thanh
Năm sinh: 1973
Quê quán:Chánh Án TAND TX. Nghi Sơn

Image
Nguyễn Văn Bắc
Năm sinh: 1972
Quê quán:cdscv