Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh Án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Image
Nguyễn Thị Nga
Năm sinh: 1969
Quê quán: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa



Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Image
Phạm Quốc Bảo
Năm sinh: 1962
Quê quán: Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa



Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Image
Nguyễn Văn Khuyên
Năm sinh: 1965
Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Xương, Thanh Hóa



Phó Chánh Án TÒA Án Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa

Image
Hà Huy Hùng
Năm sinh: 1963
Quê quán: Xã thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa



cdscv